‘Nog altijd is er een groep die de leaseauto als arbeidsvoorwaarde ziet’

Gepubliceerd:

Bij elk bedrijf is er wel een wagenparkbeheerder, HR-manager of directielid die zich buigt over mobiliteit in de organisatie. Soms zijn de wensen en ambities heel helder. Waar willen ze binnen enkele jaren naartoe? Hoe willen ze dat bereiken? Hoe concreet is dat plan? In het vierluik ‘Roadmap’ vragen we vier mobiliteitsbeslissers naar de ambities binnen hun bedrijf. Deze keer: Bart Hoex (Manager P&O) van organisatieadviesbureau Berenschot.

Berenschot adviseert organisaties in de profit en non-profit sectoren bij het oplossen van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. Het is opgericht in 1938 en is daarmee het oudste adviesbureau van Nederland dat onafhankelijk is, zonder aandeelhouders, zonder partnerstructuur. Een bedrijf van en voor het personeel, in totaal zo’n 300 mensen. Van de mensen die ‘mobiel’ moeten zijn, bijvoorbeeld om klanten te bezoeken, heeft zo’n zeventig procent een leaseauto ter beschikking. De rest beschikt over een mobiliteitsbudget en OV-kaart.

Berenschot:

  • Organisatieadviesbureau
  • 300 fte
  • 191 leaseauto’s

Wat is de toekomst van zakelijke mobiliteit voor Berenschot? Waar wilt u naartoe?

“In mijn optiek is onze mobiliteitstoekomst geënt op twee pijlers: maximale keuzevrijheid voor de individuele werknemer en cost awareness. Eigenlijk moet je elke dag kunnen kiezen voor het meest optimale vervoer. Lekker weer en een kantoordag? Dan pak ik de fiets. Klant in het centrum bezoeken? Dan is de trein misschien een betere optie dan de auto. Dit soort keuzen. Waarbij je je mensen wel bewust maakt van de kosten van vervoer. Pas als je weet wat het kost, ook voor het milieu, maakt je een betere bedrijfseconomische afweging. Een privékilometer is immers altijd even duur. Of je hem nu zelf betaalt of je bedrijf. Gratis bestaat niet.”

Heeft u voor uw bedrijf een plan om daar te komen? Wat is uw strategie? Uw visie?

“Wij zijn hier al volop mee bezig, bezien vanuit genoemde pijlers. Wat keuzevrijheid betreft zijn we redelijk op streek. We bieden de keuze tussen een mobiliteitsregeling met leaseauto, ook voor privégebruik, een mobiliteitsbudget of een OV-kaart waarbij wij het restant van het budget bruto uitbetalen.

Bewuster omgaan met mobiliteit kan kosten reduceren en is in elk geval goed voor het milieu. In dit kader hebben wij net een proef afgerond waarbij een onderzoeksgroep van twintig mensen een kastje had laten inbouwen in de auto. Dit registreerde hoe er werd gereden, wat dit betekent voor de kosten van woon-werkverkeer, het zakelijk gebruik, het brandstofverbruik en hoe die mensen gebruik maken van de mix met bijvoorbeeld OV en OV-fiets. Qua techniek mag de telematica nog verbeterd worden, maar we hebben wel mooie inzichten gekregen over de mix privé en zakelijk reizen. Daar kunnen we op termijn beleid op ontwikkelen. Bijvoorbeeld: minder gebruik maken van de auto betekent budget terugkrijgen. Zoals in de vorm van extra vrije dagen. Waarbij wij zakelijk verkeer niet gaan begrenzen, maar vooral willen sturen op privé- en woon-werkkilometers. Daar kunnen we een bonus/malusregeling aan hangen. Om mensen bewust te maken van de kosten zonder hen te beperken in hun keuzevrijheid. Het hoe en wat, dat gaan we in de komende maanden evalueren. Maar we verwachten dat ons mobiliteitsplan er begin 2018 staat.”

Wat zijn obstakels die uw plannen in de weg kunnen staan?

“Het grootste obstakel is dat een leaseauto nog altijd een arbeidsvoorwaarde is. Er is een groep die dit als recht ziet.”

Hoe gaat u die obstakels overkomen?

“Door gedragsverandering. Door mensen te confronteren met de kosten van mobiliteit. Als je een kilometer loopt dan is dat gratis, maar verder kost het altijd geld. We willen het absoluut niet presenteren als een cost reduction, het is awareness. Bewustzijn kweken en inzicht geven. Net zoals een bonus als er bewust wordt omgesprongen met de beschikbare middelen. Dit kan er zelfs toe leiden dat het een sport wordt om geld over te houden, waarbij alle partijen winnaar zijn.”

Welke rol kan uw leasemaatschappij hierbij spelen?

“Athlon heeft hierin absoluut een rol. Ook in een adviserende functie. Zij hebben ervaring en horen veel in hun speelveld. Daar kunnen andere bedrijven van profiteren. Zo kan Athlon ons helpen met beleid maken naar aanleiding van de proef met de ingebouwde kastjes. Daarnaast is er vanzelfsprekend in de uitvoering een rol voor Athlon weggelegd. Zij leveren de mobiliteit, bijvoorbeeld in de vorm van een mobiliteitskaart. En denk aan rapportages: continu monitoren hoe de middelen worden ingezet, zodat wij hier eventueel op kunnen bijsturen.”

Nieuwsbriefbanner