De 9 mobiliteitstrends voor 2015

Gepubliceerd:

Vervoersmiddelen delen, flexibel gebruiken en lenen. Dat doen we in 2030. Het draait om de beschikbaarheid van voertuigen, meer dan om het bezit. Dit zijn de mobiliteitstrends 2015:

Hoe we onze mobiliteit inrichten over ruim een decennia? Met een ‘totale mobiliteitsoplossing’, oftewel met een compleet pakket, waarin onder meer fietsen, scooters, OV en deelconcepten zijn opgenomen. Dat blijkt uit het visiedocument van RAI Vereniging.

Trends in mobiliteit voor 2015

De RAI Vereniging signaleert negen trends in mobiliteit voor het jaar 2015 die invloed hebben op het voertuiggebruik in 2030:

 1. Keuzevrijheid: mobiliteitskeuzes worden steeds flexibeler.
  Jongere generaties zijn minder bereid geld te besteden aan het bezit van auto’s. Resultaat is teruglopend autobezit. Jongeren denken anders over mobiliteit en autobezit. Voorkeur van jongere doelgroep gaat steeds meer uit naar combinaties van fiets, OV en autodelen.
 2. De zoektocht naar onafhankelijkheid van olie wordt intensiever.
  Om onafhankelijk(er) te worden van fossiele brandstoffen moet er intensiever gezocht gaan worden naar alternatieve brandstoffen en energiedragers. Deze zullen de komende jaren hun brede intrede doen. De zoektocht naar onafhankelijkheid van olie wordt intensiever
 3. Schaarste dwingt tot innovatie.
  Het gebrek aan ruimte en grondstoffen wordt een steeds groter probleem. Verdere verstedelijking legt druk op de beschikbare ruimte en zorgt voor vergroting van uitstoot van CO2, geluid en fijnstof. Dit wordt een drijvende kracht achter de opkomst van deelconcepten en alternatieven brandstoffen.
 4. Senioren blijven langer mobiel. Ouderen zullen een veranderende mobiliteitsbehoefte houden. Zij zullen deze anders in gaan vullen. Zo heeft deze groep een wens naar specifiek comfort en kiest zij hierdoor voor andere vervoersmiddelen. Een significante toename van het aantal scoot- of brommobielen kan hier een gevolg van zijn.
 5. Mobiliteit wordt steeds slimmer.
  Slimmere en hoogwaardigere systemen vergroten:
  • de verkeersveiligheid
  • logistieke en transportefficiency
  • de kans op succes van deelconcepten
 6. Politiek blijft onvoorspelbaar, invloed EU neemt toe.
  Een impliciete onvoorspelbaarheid in de markt blijft de fiscale behandeling van mobiliteit. De overheid heeft de neiging om fiscaal te sturen op vergroening van mobiliteit en heeft verschillende wensen tot milieuvriendelijke maatregelen.
 7. Het Nieuwe Werken beïnvloedt verstedelijking en mobiliteitsgedrag.
  Het Nieuwe Werken heeft gevolgen voor gebouwen, verstedelijking, de kantorenmarkt en woonlocaties. Samen met de flexibilisering van het werken zorgt dat voor een verandering in mobiliteitspatronen. Het Nieuwe Werken vraagt om deelconcepten en biedt ruimte voor mobiliteitsbudgetten.
 8. Druk op rendement dwingt sector tot andere verdienmodellen.
  Allianties zullen ontstaan met energiemaatschappijen en met leveranciers van mobiliteitsdiensten om de consument een volledig pakket aan mobiliteitsdiensten te kunnen leveren in de toekomst, waarin OV, fietsen, scooters en deelconcepten zijn opgenomen.
 9. Betalen naar gebruik wordt de standaard.
  In de komende jaren doen mobiliteitsbudgetten hun brede intrede. Daarnaast doet naar verwachting op middellange termijn een systeem van betalen naar (mobiliteits)gebruik zijn intrede.

Nu al animo om te delen

Bijna de helft van de Nederlanders ziet het delen van een auto wel zitten, zo blijkt uit onderzoek van Athlon. Dat kwam ook ter sprake tijdens het rondetafelgesprek met wagenparkbeheerders over mobiliteit in Amsterdam Zuidoost. Vooral leeftijd en inkomen bepalen vooralsnog of iemand ervoor openstaat zijn auto met anderen te delen.

Meer over carsharing? Bekijk het item ‘Delen is het nieuwe bezitten’ van Nieuwsuur.

Nieuwsbriefbanner