‘Grote familieauto’s? Geldverspilling!’

Gepubliceerd:

Deel 3 in een vierluik over nieuwe vormen van mobiliteit: hoe verlaagt Capgemini de total cost of mobility, als het aantal kilometers van medewerkers lastig is terug te dringen? Onder meer: door zakelijke en privékilometers bij te houden in een webapplicatie.

jack knol - capgemini

Jack Knol,  Mobility Manager Capgemini

‘We overleggen vanuit Amsterdam veel met onze collega’s in Mumbai. Per video. Vinden we allemaal normaal. Maar als we willen overleggen met onze collega’s in Apeldoorn, dan springen we in de auto. Dat vind ik dus raar.’

We spreken met Jack Knol. Verantwoordelijk voor het zo slim mogelijk gebruikmaken van vierkante meters en productiemiddelen (lees: auto’s) bij Capgemini. Hij rustte 3300 leaseauto’s uit met een blackbox – en realiseerde prompt tien procent besparing. Tel uit je winst. Maar voor Knol is dat nog maar een begin. Dagelijks ziet hij bijvoorbeeld hoe ruim de helft van het parkeerterrein volstaat met auto’s die tussen 9.00 en 17.00 niet gebruikt worden. Een behoorlijke verspilling van middelen.

Besparen kan

Jacks missie: het percentage ongebruikte productiemiddelen (de stilstaande auto, in dit geval) aanzienlijk terugschroeven. Onmogelijk? Hij denkt van niet. Eerder realiseerde Capgemini, een van ’s lands grootste dienstverleners op het gebied van technologie, consulting en outsourcing, een besparing van 20.000 vierkante kantoormeters in enkele jaren – en daar komen volgens hem nog eens 30.000 bespaarde meters bij de komende drie jaar.

Andere manieren van reizen

Het terugdringen van de total cost of mobility, zo zegt hij, begint bij het verhogen van het gevoel van urgentie bij medewerkers. In combinatie met financiële prikkels. ‘Wij zijn een dienstverlener en komen bij onze klanten over de vloer. Dat was vijf jaar geleden zo, dat is nu zo, en dat is over tien jaar nog steeds zo. Reizen blijft noodzakelijk bij Capgemini. Dus het aantal kilometers dat we afleggen is maar tot bepaalde hoogte te verlagen. Waar het omgaat: kun je ze efficiënter afleggen? Kun je op andere manieren reizen? Denk aan een fiets, e-bike, auto, trein, carsharing of wat dan ook. Dat hoeft geen “eigen” auto te zijn. Bezit en gebruik van een leaseauto moet je losweken.’capgamini

Terugdringen stilstaande auto’s

‘Of neem onze parkeerplekken. Daar staan zo’n duizend auto’s overdag. Zeshonderd daarvan staan dus de hele dag stil. Dat is een behoorlijke verspilling van productiemiddelen. Die stilstaande auto’s zijn prima te gebruiken voor een collega die naar een zakelijke afspraak moet en dus met de trein of op de fiets naar kantoor kan komen. Daarmee draag je tegelijkertijd bij aan het oplossen van de fileproblematiek en aan CO2-reductie.’

Te grote auto’s?

En daar komt nog iets bij: het gros van de mensen van Capgemini kiest voor een leaseauto op basis van hun privésituatie: in de vakantie moet de auto een caravan kunnen trekken en in het weekend moet de auto de kinderen – plus vriendjes – naar voetbal kunnen brengen. Vanuit arbeidsvoorwaardenperspectief wellicht begrijpelijk. ‘Maar die grote vakantie- en familieauto’s kosten ons onnodig veel geld’, zegt Jack.

Bonus leidt tot besparing kosten

Jack slaagde erin de mobiliteitskosten deels al terug te dringen. ‘We hebben 3300 leaseauto’s uitgerust met een blackbox. Deze registreert zakelijke en privékilometers. Via een web-applicatie koppelt de blackbox deze onder meer aan verbruik. Onze medewerkers ontvangen een bonus als zij minder brandstof verbruiken, minder duur tanken en minder privékilometers maken. Want daarmee verlagen ze ook onze mobiliteitskosten. Overschrijden ze die norm, dan volgt een malus. Wat blijkt: auto’s die met een blackbox zijn uitgerust, rijden 10 procent zuiniger dan auto’s zonder blackbox!’

(Dit artikel is een bewerking van een in februari 2015 verschenen artikel in Rethinking Mobility, een uitgave van Athlon).

Nieuwsbriefbanner