Bewuster rijden voor dummies

Gepubliceerd:

Voor de manager die mobiliteit en wagenparkbeheer er (noodgedwongen) bij doet, maar van wie wel wordt verwacht dat hij weet wat er speelt, bespreekt Mobility Reporter een actueel thema. Deze keer: bewuster rijden: verander het rijgedrag van jouw werknemers.

 

We schreven het al eerder; als werknemers veiliger en zuiniger autorijden, kan dit jouw organisatie een flinke kostenbesparing per bestuurder opleveren. Maar hoe laat je jouw mensen bewuster rijden? Hans Schaap, oprichter van GreenStar, een bedrijf dat zich richt op het  verbeteren van rijgedrag bij organisaties en daarmee kosten te besparen en veiliger en milieuvriendelijker te rijden, legt uit.

Verplicht of vrijwillig bewuster rijden?

‘Het belangrijkste is om de bedrijfscultuur van jouw bedrijf in acht te nemen. Is er een hiërarchische bedrijfscultuur, dan is het waarschijnlijk makkelijker om iedereen mee te laten doen dan wanneer de bedrijfscultuur erg vrij is. In dat geval kun je er voor kiezen om werknemers vrijwillig mee te laten doen. Creëer daarnaast een doelstelling en neem jouw medewerkers mee op de tocht naar dat doel. Je moet ze meenemen in de beleving, maak er een game van. Leg ook uit waarom jullie dit doen. Bij een competitieve bedrijfscultuur is het ook mogelijk om er een wedstrijd aan te verbinden, waarbij de meest bewuste rijder een prijs krijgt.’

Ik heb deelnemers, wat nu?

‘Het proces bestaat eigenlijk uit drie groepen. Ten eerste bepaalt het management het doel om naar toe te werken. Welke kostenbesparing of CO2-besparing wil het bedrijf bereiken? Vervolgens moet de HR-afdeling of de wagenparkbeheerder bepalen hoe de deelnemers begeleid gaan worden. De deelnemers gaan op hun beurt aan de slag en moeten bewuster gaan rijden.’

We zijn bezig, wat doe ik met de resultaten?

‘Er kan gekozen worden om wekelijks of maandelijks de resultaten te analyseren. Voor het management is het belangrijk om de ontwikkeling ten opzichte van het doel in de gaten te houden. Zij kunnen dan de volgende stap bepalen. Ook hebben ze inzicht in het brandstofverbruik en de schades van de individuele bestuurders. Daarmee kunnen ze bestuurders in risicogroepen indelen.

Het is nu de taak van de HR-afdeling of van jou om de resultaten met de ‘high risk’ groep te bespreken. Hierbij is het vooral van belang de oorzaak te achterhalen. Hierna kunnen de bestuurders opgeleid worden om bewuster te gaan rijden. De bestuurders ontvangen een rapport waarin staat hoe ze het doen ten opzicht van de doelstelling, en wat er beter kan.’

Hoe leid ik de high risk groep op tot bewuste rijders?

‘Zoals gezegd; bespreek individueel de oorzaak van het onzuinige rijgedrag en stel vast wat er beter kan. Voor het opleiden kun je gebruik maken van een e-learningpakket, zoals bijvoorbeeld e-Driver van Athlon. Bestuurders leren hiermee dankzij interactieve videotrainingen en kennistesten om bewuster te rijden.’

Nieuwsbriefbanner