Zo maak je snel je hele wagenpark zuiniger

Gepubliceerd:

CO2-reductie en brandstofbesparing. Dat wil iedere wagenparkbeheerder. Maar hoe maak je snel je wagenpark zuiniger en stimuleer je werknemers op zo’n manier dat ze de vaak door het bedrijf opgelegde mobiliteitsambities ook daadwerkelijk uitvoeren? Deze vier methoden helpen je verder.

1. Maak je eigen benchmark – stel je basisrijprofiel op

Dat het wagenpark bij de buren groener is, betekent niet per definitie dat de mobiliteitsambities van een organisatie te laag zijn. Iedere organisatie is verschillend. Het taxibedrijf moet snel mensen van A naar B brengen, terwijl consultants meer tijd kunnen inplannen om ergens op een afspraak te komen. Kijk dus goed naar het ideale rijgedrag van eigen werknemers, op basis van parameters als remmen, optrekken, bochtenwerk en stationair draaien. Dit kun je meten met kastjes zoals de EcoBox die plug en play in de auto gaan en alle data verzamelen over hoe de auto gereden wordt. Ga na of vervoer met name binnen de stadsgrenzen is of veel over de snelweg. Op basis daarvan ontstaat een gemiddelde waarmee je rijgedrag goed kunt beoordelen.

2. Wijk je af van de benchmark? Doe er iets aan

Als inzichtelijk is wat gemiddeld rijgedrag is, dan kun je ambities opstellen en verbeterpunten aanwijzen. Deel je bestuurders bijvoorbeeld op in ‘toppers’, ‘middenmoot’, en ‘ondergemiddeld’. Vervolgens biedt je een een programma per categorie aan. Toppers worden coaches, de middenmotors krijgen een jaarlijkse cursus en de ondergemiddelden een intensieve e-learningsprogramma om daarmee de totale uitstoot van CO2 tegen te gaan.

3. Maak de effecten van CO2-reductie concreet

CO2-reductie is vaak een abstract gegeven. Hoe je het ook wendt of keert, de werknemer die graag stevig op de gaspedaal trapt, zal met een CO2-reductie van vier procent in zijn achterhoofd het niet heel snel rustiger aan doen. Wanneer de effecten van CO2-reductie concreet worden gemaakt, kan het wel tot gedragsverandering leiden. Een van de manieren die reductie concreet maakt is de CO2-prestatieladder . De prestatieladder geeft een in een score weer hoe duurzaam bedrijven ondernemen. Hoe hoger de score, hoe meer fictieve korting er kan worden bedongen bij aanbestedingsprocedures. Oftewel: hoe duurzamer, hoe groter de kans op een omvangrijke opdracht. Degene die de uitstoot van koolmonoxide weet te reduceren, mag een lagere prijs vragen, en vergroot daarmee zijn gunningskansen. Gasgraag personeel dat op nieuwe opdrachten zit te wachten, kan op basis van de prestatieladder wél de pedaal iets minder hard intrappen.

4. Belonen

Met de introductie van de Prius jaren geleden werd duidelijk wat een financiële prikkel voor effect teweeg kan brengen. Duizenden Nederlanders kozen vanwege de lage bijtellingsklasse voor de Prius. Beloon dus mensen die vaker op de motor remmen, minder hard optrekken, voorzichtiger door de bochten rijden en de auto niet onnodig stationair laten draaien. Met spaarpunten, een bonus of de uitkering van de brandstofbesparing: alle financiële prikkels helpen. Kijk maar naar de Prius.

Wat levert het op?

Gemiddeld leidt 10% beter rijden tot 7,5% reductie brandstofverbruik. Dus als uw bestuurders gemiddeld van een score 7 naar een score 8 gaan dan bespaart u per voertuig* ruim EUR 250 per jaar op brandstof – ruimschoots voldoende om de kosten voor invoering van veiliger en schoner rijden te dekken. Overige besparingen komen uit verminderde schadelast en reductie.

* 30.000 km, brandstofprijs 1,10 excl. BTW, verbruik 1/10 l/km

Nieuwsbriefbanner