Is mijn wagenpark over tien jaar volledig elektrisch?

Gepubliceerd:

Enkele weken geleden presenteerde de Partij van de Arbeid De Energievisie. Daarin beschrijft de partij hoe Nederland er op energiegebied uitziet in 2025. En dat is nogal wat. Een auto met een uitlaat wordt de nieuwe sigaret genoemd en zal in de toekomst van de weg moeten verdwijnen. De Energievisie kreeg veel commentaar, maar hoe realistisch zijn de ideeën, en wat betekent dit voor wagenparkbeheerders? Mobility Reporter vertelt u wat er de komende jaren verandert .

 

Momenteel is de Autobrief II in behandeling in de Tweede Kamer. In de nieuwe autobrief staat beschreven hoe het kabinet de autobelastingen wil aanpassen tot en met 2020. Daarnaast bevat het enkele verre toekomstplannen over de uitbanning van auto’s die rijden op fossiele brandstoffen.

Twee bijtellingscategorieën

Vanaf aankomend jaar gelden er nog maar drie bijtellingscategorieën; 4 procent voor CO2-vrije auto’s, 17 procent voor auto’s met een uitstoot tot 51 gram/kilometer, en 22 procent voor alle auto’s daarboven. Vanaf 2019 geldt voor alle auto’s met een uitstoot hoger dan nul een bijtellingspercentage van 22 procent. Dus ook voor plug-in hybride auto’s is wat het huidige kabinet betreft het voordeel over een aantal jaar voorbij.

Verbod op conventionele auto

Hoewel de snelheid van verandering die de PvdA in haar Energievisie beschrijft wat hoog lijkt, verschillen dit plan en de kabinetsplannen niet zo gek veel van elkaar. In de Autobrief II staat namelijk ook beschreven dat vanaf 2035 slechts nog emissievrije auto’s verkocht mogen worden. Een volledig verbod op vervuilende auto’s komt er niet eerder dan in 2050. Dat moet ook wel, want in dat jaar moet de Europese transportsector 60 procent minder CO2 uitstoten. Die reductie is alleen haalbaar als álle personen- en bestelwagens emissievrij worden. Over tien jaar alleen nog elektrisch aangedreven auto’s lijkt dus te ambitieus volgens de huidige plannen, maar dat het gaat gebeuren moge duidelijk zijn.

Overigens is Noorwegen niet van mening dat de plannen te ambitieus zijn. De doelstellingen van het land zijn om in 2020 een emissieloos openbaar vervoer te hebben. Twee jaar later moeten alle taxi’s verplicht emissievrij zijn en in 2025 zullen vrijwel alle nieuw verkochte auto’s uitstootvrij zijn. Momenteel gaat het voorspoedig, Noorwegen heeft namelijk het hoogste aantal elektrische auto’s per inwoner ter wereld.

Hoe lang rijden mijn werknemers nog zelf?

Een andere toekomstvisie is autonoom rijden. Waar het een aantal jaar geleden nog ondenkbaar leek, wordt er nu massaal onderzoek naar gedaan. Sinds vorig jaar mogen er in Nederland op de openbare weg tests worden uitgevoerd met zelfrijdende auto’s. Onder andere het onderzoeksinstituut TNO maakt hier gretig gebruik van. Zij spreken over carpoolen 2.0; auto’s die zelfstandig in een treintje achter elkaar aan rijden. Alleen de bestuurder van de voorste auto hoeft gas te geven en te sturen. In de afgelopen maand reden al enkele tientallen autonome auto’s over de A2 als onderdeel van een grote proef. We kunnen nog niet voorspellen of jouw wagenpark over tien jaar uit volledig autonome auto’s bestaat, maar de toekomst ziet er veelbelovend uit.

 

Nieuwsbriefbanner