Slimme auto’s maken de weg steeds veiliger

Gepubliceerd:

Auto’s worden steeds meer computers op wielen. En waar computers een industrie binnenkomen zie je dingen sneller veranderen dan wij mensen aan kunnen. Het voor mij meest bepalende effect is dat de slimme auto’s de weg steeds veiliger maken. Zo goed zelfs dat het steeds moeilijker wordt om een ongeval te veroorzaken met een auto. Dat zit hem vooral in de zogenaamde ADAS-technieken (Advanced Driver Assistance Systems).

En dat heeft nogal wat consequenties. In de Amerikaanse autoverzekeringsmarkt gaat ieder jaar 200 miljard dollar om. Studies voorspellen dat het aantal schadeclaims en ongevallen door ADAS fors zal teruglopen. De verwachting is dat in de VS 190 miljard dollar op jaarbasis aan ongevalskosten kan worden bespaard. In Nederland zorgen ongevallen voor de grootste maatschappelijke schadepost: nog los van alle materiële schade verliest ons land zo’n 2% van haar BNP aan de maatschappelijke gevolgen daarvan, zoals verlies aan arbeidsproductiviteit en het merendeel van de medische kosten.

Maar hoe zouden we die mooie trend kunnen versnellen? Op dit moment trekt ons land veel geld uit voor het subsidiëren van schone auto’s in plaats van te focussen op veiligheid. Een investering van 6,5 miljard euro heeft volgens het Centraal Planbureau geleid tot 2% minder CO2. Rekening houdend met het feit dat het personenvervoer ongeveer 10% van de totale CO2 uitstoot voor haar rekening neemt, betekent dat 0,2% minder CO2 voor heel Nederland. Ik vind elke bespaarde percent CO2 een goede zaak, we zijn immers een gevaarlijk chemisch experiment aan het uitvoeren met onze atmosfeer. Maar deze cijfers tonen wel aan dat mobiliteit op dit moment nog niet de meest effectieve manier is om CO2 te besparen.

De drang naar kleinere zuinige auto’s blijkt echter een onbedoeld negatief effect te hebben voor de veiligheid. De genoemde ADAS-technieken zijn immers nog niet altijd verkrijgbaar voor kleinere auto’s of worden bij die auto’s als relatief te duur gezien om aan te schaffen.

Met 6,5 miljard euro slimme auto’s veiliger maken

Ik stel me wel eens voor wat we hadden kunnen doen met die 6,5 miljard euro als we dat hadden gestoken in het veiliger maken van auto’s in plaats van het subsidiëren van schone auto’s. Elke nieuwe auto uitvoeren met “lane departure warning”, “city safety system” of een “connected navigatiesysteem”, allemaal technieken die een reis significant veiliger maken. Dat veiligere verkeer was economisch ook een betere businesscase dan de CO2-besparing, nog los van alle emotionele schade die voorkomen kan worden met veiligere auto’s. En het lijkt me reëel om in te schatten dat die vermindering van ongevallen en de files als gevolg daarvan ook wel een 0,2% minder CO2 voor de maatschappij tot gevolg had kunnen hebben.

Op een ander gebied zie je de Nederlands staat ook achterlopen op de werkelijkheid. De handhaving richt zich nog grotendeels op het voorkomen van snelheidsovertredingen. Maar er gebeuren maar weinig ongevallen meer door mensen die zich niet aan de snelheid houden, zeker niet op de snelweg waar toch nog een groot aandeel van de controles staan. De nieuwe vijand van de veiligheid is afleiding, door alles wat de smartphone ons biedt. Maar die vijand is niet of nauwelijks te bestrijden met handhaving, ondanks stoere taal van de wetgever.

Het is gelukkig een kwestie van tijd voordat de auto die afleiding toestaat, omdat hij in een groot deel van de situaties de controle even van me kan overnemen. Weer zo’n voorbeeld waar de slimme auto het probleem oplost dat de auto zelf ooit gecreëerd heeft. Het wordt steeds mooier op de weg.

Over

Carlo van de Weijer is Director Strategic Area Smart Mobility aan de Technische Universiteit Eindhoven en vice-president Traffic Solutions van TomTom.Van de Weijer studeerde in 1990 aan de TU/e af als werktuigbouwkundig ingenieur. Hij startte zijn carrière bij TNO Automotive in Delft, waar hij verantwoordelijk was voor het opzetten van een onderzoeksprogramma 'elektrische en hybride aandrijving'. In 1997 promoveerde hij aan de Technische Universiteit Graz. In 2001 stapte Van de Weijer over naar Siemens en zes jaar later naar Tom Tom. Van de Weijer is onder andere bestuurslid van de Federatie Holland Automotive, Connekt/ITS Nederland, de High Tech Automotive Campus en het innovatieprogramma High Tech Automotive Systems.

Nieuwsbriefbanner