Reistijd wordt in de toekomst korter en effectiever gebruikt

Gepubliceerd:

Met meer dan acht miljoen auto’s op de weg en een dichtheid van ongeveer 57,5 kilometer autosnelweg per 1000 km² hebben we niet alleen de grootste autosnelwegdichtheid van de Europese Unie, maar ook een van de meest drukke wegennetten in Europa. De grootste verkeersproblemen doen zich voor tijdens de pieken in het wegverkeer. Ze bezorgen weggebruikers een hoop ergernis en verstokte petrolheads denken dan vooral aan meer asfalt. Maar de echte oplossing zit in de wisselwerking tussen slim reizen en slim werken. Ons woon-werkverkeer lijkt op een mierenhoop. Als we intelligenter omgaan met zowel verkeer als ons werk, valt er veel te winnen.

Real time navigatiesystemen zijn al enige tijd met een stevige opmars bezig. Leveranciers van navigatiesoftware leveren al informatie over verkeersdrukte en bieden alternatieve routes aan. De komende jaren zullen auto’s steeds meer ‘connected’ worden, waardoor meer bruikbare informatie ontstaat, die gekoppeld kan worden aan je agenda. Google waarschuwt nu al met een melding op je smartphone om op tijd te vertrekken, rekening houdend met de actuele verkeerssituatie. Daar tegenover staan de vaak onbegrijpelijke digitale informatieborden bij snelwegknooppunten, borden die je de hele stad doorsturen op zoek naar een vrij plekje in een parkeergarage en matrixborden met variabele snelheidsaanduidingen. Dat zijn tussenoplossingen met een beperkt nut.

De toekomst is aan strategisch verkeersmanagement, dat een stap verder gaat dan alleen dynamisch verkeersmanagement. Verstandige vakantiegangers weten dat ze in de zomer de jaarlijkse uittocht (zwarte zaterdag) kunnen vermijden door een dag eerder of later naar de zon te rijden. Wanneer we dit proactieve gedrag het hele jaar zouden vertonen, zou dat erg veel reistijd schelen.

Een voorwaarde voor slimmer rijden is dat we kunnen beschikken over volledig dekkende verkeersinformatie en systemen die ons real time helpen: vanaf onze smartphone, die in de auto steeds meer onderdeel van een ‘smart’ communicatiesysteem zal worden. We kunnen dan onze reistijden aanpassen en het verkeer gaat zich beter verdelen over de beschikbare capaciteit. Om een complex vervoersysteem efficiënt, veilig en comfortabel te maken is slim omgaan met en delen van data van toenemend belang. Daar zijn serviceproviders erg goed in: hier zal de komende jaren de feitelijke revolutie gaan plaatsvinden. Nieuwe conflicten tussen enerzijds privacy en anderzijds vernieuwing en verbetering zijn onvermijdelijk.

Autonoom rijdende auto’s zullen wellicht leiden tot meer autokilometers, want reistijd kan zo nog beter veranderen in werktijd. Omdat autonoom rijdende auto’s een grotere onderlinge afstand aanhouden zal het ruimtegebruik toenemen. Maar waarom zouden we de hele dag onderweg moeten zijn? Het loslaten van het kantoor als enige werkplek is een goed begin; het flexibiliseren van werktijden zou ook een hoop kunnen schelen. Dat heeft ook gevolgen voor het gebruik van kantoren – die zullen meer uren per dag beschikbaar moeten zijn. Flexibilisering betekent ook dat werknemers moeten worden voorzien van goede connectiviteit en hardware, zodat je een groter deel van je werk tijd- en plaats-onafhankelijk kunt verrichten. Technologische oplossingen op het gebied van unified communications, collaboration en spraakbesturing zullen elkaar moeten versterken en ondersteunen, zodat we bijvoorbeeld voor een conference call niet zijn aangewezen op de boardroom of een vergaderzaaltje. De auto als kantoor, dat vraagt om de inzet van spraakgestuurde communicatiesystemen, alle documenten in de cloud en de mogelijkheid om online te vergaderen. Willen we onze 24/7 economie efficiënt houden, dan vraagt dat steeds meer om flexibele oplossingen uit alle hoeken.

Over

Carlo van de Weijer is Director Strategic Area Smart Mobility aan de Technische Universiteit Eindhoven en vice-president Traffic Solutions van TomTom.Van de Weijer studeerde in 1990 aan de TU/e af als werktuigbouwkundig ingenieur. Hij startte zijn carrière bij TNO Automotive in Delft, waar hij verantwoordelijk was voor het opzetten van een onderzoeksprogramma 'elektrische en hybride aandrijving'. In 1997 promoveerde hij aan de Technische Universiteit Graz. In 2001 stapte Van de Weijer over naar Siemens en zes jaar later naar Tom Tom. Van de Weijer is onder andere bestuurslid van de Federatie Holland Automotive, Connekt/ITS Nederland, de High Tech Automotive Campus en het innovatieprogramma High Tech Automotive Systems.

Nieuwsbriefbanner