Blog: ‘Beloon gewenst gedrag simpeler én sneller’

Gepubliceerd:

In zijn vorige blog gaf hij al aan dat de invoering van een mobiliteitsbudget maar moeilijk van de grond komt. Dat het te ingewikkeld is en het de werkgever te weinig voordelen oplevert. Deze keer bespreekt innovatieadviseur Daan van Egeraat alternatieven voor het mobiliteitsbudget die simpeler en sneller zijn. Wat dacht je van een wedstrijdje met medewerkers?

‘Wat is eigenlijk de kern? Gewenst gedrag belonen. Dat kan veel simpeler dan via het mobiliteitsbudget. En wie dat als werkgever slim inricht, beloont niet alleen de medewerker, maar houdt er vooral ook zelf geld aan over.

Simpele alternatieven voor mobiliteitsbudget

Desondanks willen we met het badwater dat mobiliteitsbudget heet niet het kind weggooien. Immers: prijsprikkels werken. Belonen blijkt effectief. Mijn Lessons Learned heb ik vertaald in twee alternatieve oplossingen voor het belonen van gewenst gedrag:

  1. Rekening-courant
  2. Wedstrijdmodel

Mobiliteitsgedrag belonen via rekening-courant

De medewerker ontvangt of betaalt een bedrag afhankelijk van diens mobiliteitsgedrag per keer. Denk aan fietsen, parkeren, gebruik openbaar vervoer, thuiswerken, carpoolen. Het grote voordeel voor de werkgever: hij hoeft geen budget per medewerker vast te stellen, zoals bij het mobiliteitsbudget. En: de afwikkeling gaat automatisch, met even mooie tools. Dagelijks ziet de medewerker online wat zijn gedrag hem kost of oplevert. Maandelijks ziet hij het terug op de salarisstrook.

Bij Bronovo en Isala ziekenhuizen heb ik hiermee inmiddels zeven jaar ervaring opgedaan. Het parkeerbeleid van het Bronovo is door professor Jos van Ommeren van de Vrije Universiteit effectief verklaard en bestempeld als Best Practice voor andere organisaties.

Wat we daar doen? Medewerkers worden alleen belast als ze op de parkeerplaats van het ziekenhuis parkeren tijdens piekuren op piekdagen, wanneer er juist een grote toestroom aan bezoekers is. De rest van de dag parkeren ze gratis. Wie op afgelegen plekken parkeert, krijgt korting. Wie tijdens piekuren op piekdagen op de fiets komt, krijgt een beloning in geld.

Mobiliteitsgedrag belonen op basis van een wedstrijd

Wedstrijd start 100 meter atletiek mobiliteitsbudget

In het wedstrijdmodel krijgen alleen de winnaars een beloning voor goed gedrag. Bijvoorbeeld: wie tankt het goedkoopst, wie rijdt de minste privékilometers, wie rijdt het zuinigst, wie reist het vaakst met openbaar vervoer en/of fiets, wie reist het meest tweede in plaats van eerste klas, wie parkeert het minst op piekdagen, wie werkt het meest thuis op piekdagen? De wedstrijd loopt gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld een maand. Op online portals zien medewerkers hun score, hun positie op de ranglijst én de organisatiescore vergeleken met het gestelde doel. Wordt het organisatiedoel niet gehaald, dan is er ook geen beloning voor de winnaars. Deze opzet combineert de drie erkende strategieën voor gedragsverandering:

  • Informeren
  • Competitie
  • Belonen

En na elke maand begint iedereen weer op nul.

Voordelen voor de werkgever

De rekening-courant en wedstrijdmodellen hebben drie voordelen ten opzichte van het mobiliteitsbudget:

  • Besparing voor de werkgever. Het goede gedrag van zijn medewerkers leidt tot een reductie van kosten voor mobiliteit, parkeren, werkplekken. De werkgever betaalt de beloning uit een deel van de besparing.
  • Meer sturingsmogelijkheden in plaats van minder. De werkgever bepaalt, welk gedrag wordt beloond. Bij de ene werkgever speelt een parkeerprobleem, de andere heeft specifieke doelstellingen rond duurzaamheid.
  • Snelle invoering. Een budget per medewerker vaststellen is niet nodig. De invoering kan snel. Het komt naast bestaande arbeidsvoorwaarden, niet in plaats van. Ook in dit concept ziet de Vrije Universiteit een effectief en kosteneffectief alternatief voor het mobiliteitsbudget.

Kortom, twee praktische oplossingen die zowel medewerker als werkgever Gewin, Genot en Gemak bieden. Én gewenst gedrag belonen. Want dat is de sleutel.’

Over

Daan van Egeraat is directeur van Montefeltro, een onafhankelijk adviesbureau voor projectmanagement en innovatie. Zijn visie is dat belonen van gewenst gedrag van medewerkers voor werkgevers grote kansen biedt, maar dat we het vooral simpel moeten houden.

Nieuwsbriefbanner