Met big data je wagenpark schadevrij maken

Gepubliceerd:

Een doorbraak in de verzekeringsmarkt. Een chip in de auto registreert het rijgedrag. Rij je voorzichtig? Dan krijg je een korting op je polis. Deze techniek is een voorbeeld van een nieuwe generatie auto’s. Niet alleen verzekeraars kunnen daarmee hun voordeel doen. Ook wagenparkbeheerders en HR-afdelingen. De techniek wordt nu toegankelijk voor de consumentenmarkt en werd eerder ook al toegepast in de taxibranche.

Mobiliteitsdata zijn een bron van informatie voor wagenparkbeheerders. Bijvoorbeeld om in kaart te brengen hoe zuinig leaserijders zich van a naar b verplaatsen. Op basis van data over optrekken, het rijgedrag in bochten, remmen, snelheid en stationair draaien kun je heel goed inzichtelijk maken hoe gebruikers van een wagenpark zich gedragen. Maar wat kun je met deze informatie?

Besparen op brandstof en reduceren van de CO2-uitstoot

De mobiliteitsdata vertellen waar de bestuurder de meeste brandstof gebruikt. Op basis daarvan kan de wagenparkbeheerder rijgedrag profielen instellen. Zo herken je, op basis van objectieve data, veelgebruikers van brandstof die bijvoorbeeld een cursus aangeboden krijgen. Of je herkent zuinige rijders, die je voor hun gedrag kunt belonen. De praktijk laat zien dat een kostenreductie van brandstof van 8 procent mogelijk is.

Verminderen van de schadelast

Op basis van het rijgedrag ontstaat ook een duidelijk risicoprofiel. Zo wordt inzichtelijk bij welke bestuurder het risico op schade groter is. Op basis van de data kun je een rapportcijfer vaststellen, van 0 tot 10. Bij 10 is de kans op schadevrij rijden het grootst. Zie je dat bestuurders zich in de categorie 4-5 bevinden, dan heb je op basis van de data direct gegevens omhanden om je wagenpark schadevrij te maken.

Mobiliteitsdata? HR-data!

De data kunnen nog een laag dieper gaan. Want het rijgedrag van de individuele chauffeur zegt niet alleen iets over het besparingspotentieel op schadelast, brandstof en CO2-uitstoot. Een belangrijk element is de cultuur van de organisatie. Hoeveel tijd wordt er ingepland voor een afspraak? Wat is gebruikelijk? Moet iemand zo snel mogelijk op de plaats van bestemming zijn, of is een kwartiertje uitloop geen probleem? En de organisatie die duurzaamheid wil bevorderen kan in plaats van een salesbonus een CO2-reductiebonus uitschrijven. Meer doen met data dus. Een prachtige toekomst voor HR-afdelingen en wagenparkbeheerders.

Nieuwsbriefbanner