Kosten besparen op je mobiliteit? Zo doe je dat!

Gepubliceerd:

Een integrale visie op mobiliteit: de meeste bedrijven zien dan een plaatje voor zich met auto’s, treinen en fietsen en zakjes met geld die kunnen worden besteed. Maar het grote plaatje van mobiliteit ziet er toch heel anders uit. Een werkelijk integrale benadering van mobiliteit gaat juist over de grens van mobiliteit heen. En wie die grenzen verkent en verlegt, bespaart volgens innovatie-adviseur en Mobility Reporter-blogger Daan van Egeraat veel geld. Hij geeft alvast drie tips.

Breder kijken is nog een uitdaging. Zelfs bij een modern onderwerp als Het Nieuwe Werken. HR kijkt naar flexibele werktijden, de makelaar naar de flexibele vierkante meters, IT levert flexibele bits en bytes en de leasemaatschappij regelt de flexibiliteit in kilometers. Werkgevers zoeken op al deze gebieden naar besparingsmogelijkheden. Bijna niemand kijkt naar de synergie van de onderdelen. Daardoor blijven oplossingen meestal suboptimaal. Ook mobiliteitsoplossingen missen vaak een integrale blik. Het wordt tijd dat dit van de grond komt.

Steeds meer bedrijfstakken slagen er in hun business wendbaar en flexibel te maken. easyJet is een goed voorbeeld: door flexibel om te gaan met tarieven en personeel is deze lowcost carrier een dominante speler geworden. Maar zodra het gaat over de organisatie van ons eigen werk, kruipen we terug in onze eigen silo, onze leaseoplossing, ons IT-systeem en ons HR-beleid. Cross-overs maken, dus integraal denken, is moeilijk. Vaak is er urgentie of een crisis nodig om te komen tot een samenhangend geheel van deeloplossingen: een overname, een relocatie. Kan het ook zonder crisis?

Tip 1: zet alle stakeholders bij elkaar

Hier zijn drie tips om morgen te starten met een meer integrale agendering van mobiliteit.
De eerste: organiseer het proces tussen klant en leveranciers. Zet alle huisleveranciers die jouw organisatie goed kennen, bij elkaar in één ruimte. Daag ze uit te komen met creatieve oplossingen voor hun gezamenlijke klant, die elkaar versterken. Dan ontstaan er interessante gesprekken. Daar zou de board bij moeten zitten, want als er vijf miljoen per jaar bespaard kan worden, wil je dat weten.

Tip 2: denk buiten de geijkte paden

De tweede tip: bevorder out-of-the-box denken. Vaak weten mensen niet wat er allemaal mogelijk is, eenvoudigweg omdat iedereen vanuit zijn eigen silo redeneert. Iedereen kent maar een stukje van de puzzel. Soms helpt het als je een adviseur inschakelt of als je mogelijkheden gebruikt om samen vanuit alle disciplines te kijken naar het effect van alle variabelen: denk aan cultuur, arbeidsvoorwaarden, parkeerplaatsen, bereikbaarheid, mobiliteit, duurzaamheid, voertuigpark, ICT-voorzieningen. Laat die huisleveranciers voor jou het scanportaal www.mobiliteit.NU invullen. Daarmee ontzorgen ze met hun accountkennis jouw beleidsproces. In het portaal zitten de cross-overs al ingebakken. Besparingen op vastgoed kunnen een doorbraak in arbeidsvoorwaarden faciliteren. Daar rolt zo maar een business case uit, waarmee inzichtelijk wordt wat de kosten zijn van onbenutte werkplekken of suboptimaal gebruik van leaseauto’s die maar één uur per etmaal rijden. Op deze manier bleek bij Essent het beleidsscenario ‘Duurzaam’ goedkoper dan het beleidsscenario ‘Low Cost’.

Tip 3: beloon je medewerker

Tip drie: breng je medewerker in de positie dat hij of zij jouw logistiek helpt optimaliseren. Dat principe is goed begrepen door Albert – de bezorgdienst van Albert Heijn – die op de minst gevraagde tijdstippen de bezorgkosten aantrekkelijker maakt. Hier gaat het om de klant, maar dit principe kan je ook hanteren voor de medewerkers binnen jouw organisatie: maak het (financieel) aantrekkelijk om pieken te mijden, beloon het juiste gedrag. Hier ligt een scala aan onbenutte kansen.

Kosten besparen op mobiliteit

Door silo’s te doorbreken, informatie te delen en gezamenlijk na te denken over mogelijke oplossingen komen alternatieven boven drijven. Nog een ander voorbeeld: als gevolg van nieuwe vastgoedprojecten komt er bij het academisch ziekenhuis van Maastricht minder parkeeroppervlak beschikbaar. Een traditionele oplossing is een parkeerflat: meer auto’s op de zelfde grondpositie. Maar dat is erg kostbaar. Door een slimme samenwerking van HR, Facilitair Bedrijf, parkeerbeheer en IT kwam er een andere en betere oplossing naar voren: er werd gekozen voor het koppelen van parkeren met het gebruik van de fiets (belonen op piektijden) en flexibele parkeertarieven voor auto’s (ontmoedigen op piektijden). Ook hier vallen kostenbesparing en duurzaamheid samen. Dit model, inclusief de technologie (IT, facilities) en het beleid (HR, facilities) om alles te meten en te regelen is in een jaar tijd uitgedacht en wordt nu geïmplementeerd.

Over

Daan van Egeraat is directeur van Montefeltro, een onafhankelijk adviesbureau voor projectmanagement en innovatie. Zijn visie is dat belonen van gewenst gedrag van medewerkers voor werkgevers grote kansen biedt, maar dat we het vooral simpel moeten houden.

Nieuwsbriefbanner