Is er toekomst voor de waterstofauto?

Gepubliceerd:

Waterstof als alternatief voor fossiele brandstoffen? Daar wordt al twintig jaar onderzoek naar gedaan. Toch lijkt elektrisch rijden het te winnen. Heeft de waterstofauto nog een toekomst?

Kosten, prestaties en logistieke mogelijkheden bepalen het succes van alternatieve brandstoffen. Elektriciteit heeft zich in de afgelopen jaren bewezen en het aandeel elektrische auto’s op de weg groeit gestaag. Hoe doet de waterstofauto het als we naar deze drie succesfactoren kijken?

1 – De kosten: duurdere productie

Volgens berekeningen van Stanford University en de Technische Universität München uit 2016 is de elektrische auto op de lange termijn efficiënter en betaalbaarder dan de op waterstof rijdende variant. De onderzoekers keken naar welk effect grootschalig gebruik van elektrische auto’s en waterstofauto’s zal hebben op het totale energieverbruik van een samenleving. De conclusie van het onderzoek is duidelijk. De elektrische auto wint het door de lagere productiekosten. De batterijen voor elektrische auto’s maken het verschil; die zijn een stuk goedkoper te fabriceren dan de brandstofcellen in waterstofauto’s. Waterstofauto’s kunnen alleen concurreren als ze in de toekomst goedkoper worden dan elektrische auto’s.

2 – De prestaties: praktischer en rendabeler

Waterstofauto’s zijn inderdaad relatief duur. Zo kosten de Toyota Mirai en de Hyundai iX35 Fuel Cell, die nu al op de markt zijn, zo’n 60.000 euro. Dit komt door de dure brandstofcellen en het lage aantal aanbieders, maar ook doordat de techniek nog niet zo ver gevorderd is dat grote productie van waterstof kosteneffectief is. Toch heeft de waterstofauto voordelen ten opzichte van de elektrische auto. Een groot voordeel is dat het tanken vele malen sneller gaat. Je doet met een waterstofauto enkele minuten over tanken, vergelijkbaar met een reguliere benzineauto. Daarnaast is de actieradius van waterstofauto’s met 700 kilometer veel groter dan de 300 kilometer van elektrische auto’s.

Kijken we naar het rendement van de brandstof, dan wint waterstof het ruim van benzine: 60-70% voor waterstof, tegenover 20-25% voor benzine. Je kunt dus met 1 liter waterstof een stuk verder rijden dan met 1 liter benzine.

De waterstofauto kan dan hoe dan ook op veel steun rekenen. De automotive-industrie geeft de voorkeur aan waterstof ten opzichte van elektrische auto’s. Dat blijkt uit wereldwijd onderzoek onder 800 topfunctionarissen in de auto-industrie, de dealersector en de financiële dienstverlening door adviesbureau KPMG. 62% van de ondervraagden denkt dat waterstofauto’s in de toekomst dominant zullen zijn.

3 – De logistiek

Logistiek gezien blijft het voor waterstofauto’s nog een uitdaging. Want waar haal je je brandstof vandaan, met slechts drie waterstoftankstations in Nederland? Rhoon en Helmond hadden al een station en in februari is het derde station geopend in Arnhem. Onze infrastructuur is vooral ingericht op vloeibare brandstoffen, niet op gassen.

Onze oosterburen zijn al iets verder op weg. De Duitse overheid investeert de komende jaren zo’n 250 miljoen euro in waterstof en wil in 2023 het huidige aantal van negentien tankstations hebben uitgebreid naar vierhonderd waterstoftankstations.

In Nederland gaan de ontwikkelingen iets langzamer, maar mede door Europese subsidie moet er in 2020 een netwerk van minimaal twintig waterstoftankstations aanwezig zijn.

Experiment: mierenzuur

Vooralsnog lijken de mogelijkheden voor energie-opslag en logistiek de ontwikkeling van de waterstofauto te remmen. Heeft de waterstofauto dan nog de toekomst? Als het aan Team FAST ligt, een groep studenten van de Technische Universiteit Eindhoven, kan een groot deel van de struikelblokken worden weggenomen wanneer we de waterstofauto niet met waterstof vullen, maar met mierenzuur. FAST staat voor Formic Acid Sustainable Transportation. Met een subsidie van 50.000 euro onderzoeken ze nu hun idee voor rijden op Formic Acid (mierenzuur).

Als waterstof reageert met kooldioxide (CO2), vormt  zich mierenzuur. En andersom kun je uit mierenzuur waterstof halen. Het team gebruikt hydrozine, een energiedrager die grotendeels bestaat uit mierenzuur. Stop je hydrozine in de tank, dan kan uit de energie die vrijkomt (waterstof en CO2) een voertuig worden aangedreven. De studenten hebben als doel om een bus op mierenzuur te laten rijden.

Zijn de hobbels voor de waterstofauto daarmee weggenomen? Waarschijnlijk niet: de katalysator die de studenten vonden om extreem snel waterstof vrij te maken uit mierenzuur, is zeldzaam. Maar de opgedane ervaring zal zeker voor andere systemen van pas komen.

Meer over het experiment lees je hier.

Athlon draagt bij aan dit experiment door het leveren van de auto’s aan het team.

Nieuwsbriefbanner