De fileoplossingen van de toekomst

Gepubliceerd:

De files nemen al anderhalf jaar flink toe. Afgelopen najaar was de filezwaarte in de ochtendspits en avondspits respectievelijk 40% en 50% zwaarder dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Kan slimme technologie deze zorgwekkende groei tegenhouden?

Slimme technologie wordt tegenwoordig overal ingezet om file oplossingen te bedenken. Nu dus ook in het verkeer. Google gaat samen met onderzoeksinstelling TNO files aanpakken. De instelling krijgt geanonimiseerde locatiegegevens van mensen met Androidtelefoons of Google-apps op hun telefoon.

Forse geldbesparing

TNO kan met de locatiegegevens verkeersstromen in kaart brengen. Nu gebeurt dat nog met dure sensoren en camera’s. Met de gegevens kunnen matrixborden en verkeerslichten aangestuurd worden. Ook worden de gegevens gebruikt voor het verder voorkomen van files.

De eerste experimenten met de Google-data zijn veelbelovend. Ze blijken uitstekende vervangers voor de sensoren en camera’s. Dat kan uiteindelijk een besparing opleveren van zo’n 50.000 euro per jaar, per tien kilometer aan snelweg.

Informatie scheepvaart- en wegverkeer koppelen

De provincie Noord-Holland heeft zich bezig gehouden met het ontwikkelen van het zogenoemde Brug Management Systeem (BMS). Ze hebben het over het afgelopen jaar bij veertig bruggen geïmplementeerd. De brug gaat voortaan niet meer open voor één schip, terwijl het op de weg druk is. Dat leverde tot dusver een flinke tijdswinst voor het wegverkeer op. De totale wachttijd was voorheen 14.000 uur. Dat is dankzij het BMS afgenomen tot 11.500 uur.

Het systeem haalt zijn informatie uit diverse bronnen zoals track and trace-systemen en camera-info van de verkeerscentrale. Die bronnen kunnen op den duur dus ook vervangen worden door de Google-data.

Slimme technieken tegen spookfiles

Ook de auto zelf kan nog flink bijdragen. Op de A58 werken elf consortia samen met het ministerie van Infrastructuur  en Milieu, de provincie Brabant, de regio Eindhoven en Rijkswaterstaat. Doel is om met slimme technieken spookfiles tegen te gaan op dit stuk snelweg tussen Tilburg en Eindhoven.  Een spookfile ontstaat wanneer een chauffeur op een drukke weg onverwacht moet remmen en zo een kettingreactie achter zich veroorzaak. De technische mogelijkheid om auto’s met elkaar en de weg te laten communiceren bestaat al, nu wordt gekeken hoe deze ingezet kunnen worden om de doorstroming te bevorderen.

Overheid investeert in technologie

Tot 2017 gaat het ministerie van Infrastructuur en Milieu 70 miljoen investeren in proeven met intelligente transportsystemen. Het gaat om negen projecten met onderwerp verkeersdrukte rond festivals, files na incidenten en slimmer vrachtverkeer.

Nieuwsbriefbanner