Data is de nieuwe brandstof voor mobiliteit

Gepubliceerd:

Auto’s worden steeds meer computers op wielen. Daarmee zijn ze niet alleen veiliger en betrouwbaarder, maar de afgelopen jaren ook tientallen procenten zuiniger geworden. De zelfrijdende auto gaat ook op andere terreinen bijdragen aan kostenbesparingen. Sommige business modellen zullen onder druk komen te staan.  

In de Amerikaanse autoverzekeringsmarkt gaat ieder jaar 200 miljard dollar om. Omdat zelfsturende auto’s sneller reageren en beslissen dan menselijke bestuurders, zal het aantal schadeclaims en ongevallen fors teruglopen. De verwachting is dat in de VS 190 miljard dollar op jaarbasis aan ongevalskosten kan worden bespaard. In Nederland zorgen ongevallen voor de grootste maatschappelijke schadepost: ons land verliest zo’n 2% van haar BNP aan de maatschappelijke gevolgen daarvan. Een deel daarvan wordt gedragen binnen de transportsector, maar een groter deel komt direct op rekening van de maatschappij, zoals verlies aan arbeidsproductiviteit en het merendeel van de medische kosten. Congestie kost de Nederlandse maatschappij ongeveer 1% van het bruto nationaal product: denk aan verloren werktijd en de hogere kosten voor het autogebruik.

Op dit moment trekt ons land nog veel geld uit voor het subsidiëren van schone auto’s. Een investering van 6,5 miljard euro heeft volgens het Centraal Planbureau geleid tot 2% minder CO2. Dat de kosten niet meer in verhouding staan tot de baten, wordt nog eens benadrukt door het feit dat een deel van de in Nederland aangeschafte elektrische auto’s wordt geëxporteerd. Hoewel de subsidies dan moeten worden terugbetaald, tellen deze schone auto’s niet meer mee in het Nederlandse CO2-beleid. Het subsidiebeleid staat onder druk: het is de belastingbetaler die opdraait voor de kosten.

Tegenover de kostenposten van onze mobiliteit staan allerlei mogelijkheden om te besparen of zelfs te verdienen door onze mobiliteit te voorzien van meer intelligentie. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de zelfrijdende auto. Omdat zelfrijdende auto’s verstandiger met hun energie omgaan, zal er flink op brandstofkosten kunnen worden bespaard. Verzekeraars zullen minder ongevallen- en schadeclaims krijgen. Dat leidt wellicht tot lagere premies, maar ook tot verlies van werkgelegenheid in de sector die ook door automatisering in rap tempo krimpt.

Ook de Nederlandse Staat heeft een probleem. Slimme auto’s houden zichzelf aan de toegestane snelheden. Het aantal boetes voor snelheidsovertredingen – in ons land rond een miljard euro per jaar – zal sterk teruglopen. Maar voor automobilisten is dat miljard een besparing. Adviesbureau Morgan Stanley schat voor de Amerikaanse economie de totale waarde van zelfrijdende auto’s in op 1,3 biljoen dollar; een groot deel daarvan komt voort uit een toegenomen productiviteit.

Mobiliteit biedt alle ruimte voor innovatie. Er wordt al mondjesmaat geëxperimenteerd met mobility cards en mobiliteitsbundels. Jongere generaties hechten minder aan bezit en zullen minders snel kiezen voor het uitgangspunt van een vaste leaseauto. Dat betekent dat mobiliteitsconcepten meer flexibel en wendbaarder kunnen worden. Dienstverleners kunnen complete mobiliteitsoplossingen gaan aanbieden. De auto-industrie zal samen met de ICT-sector komen tot nieuwe toepassingen, waarbij verschillende business modellen (vervoer, werk, informatie, entertainment, energievoorziening) elkaar zullen overlappen. Ook de transformatie naar intelligentere mobiliteit zal werkgelegenheid opleveren. Voor nieuwe toetreders en aanbieders van innovatieve producten en diensten zal niet brandstof, maar data steeds vaker de driver van verdienmodellen zijn.

Over

Carlo van de Weijer is Director Strategic Area Smart Mobility aan de Technische Universiteit Eindhoven en vice-president Traffic Solutions van TomTom.Van de Weijer studeerde in 1990 aan de TU/e af als werktuigbouwkundig ingenieur. Hij startte zijn carrière bij TNO Automotive in Delft, waar hij verantwoordelijk was voor het opzetten van een onderzoeksprogramma 'elektrische en hybride aandrijving'. In 1997 promoveerde hij aan de Technische Universiteit Graz. In 2001 stapte Van de Weijer over naar Siemens en zes jaar later naar Tom Tom. Van de Weijer is onder andere bestuurslid van de Federatie Holland Automotive, Connekt/ITS Nederland, de High Tech Automotive Campus en het innovatieprogramma High Tech Automotive Systems.

Nieuwsbriefbanner