Nieuwe boekhoudregels: Auto leases op de balans

Gepubliceerd:

Ondernemingen die rapporteren volgens de internationale boekhoudregels van IFRS, veelal de beursgenoteerde bedrijven, krijgen er per 1 januari 2019 een kluif bij. Per die datum moeten deze bedrijven de leaseverplichtingen voor auto leases op de balans zetten. Een behoorlijke verandering, met financiële en operationele gevolgen.

 

Door de bomen het bos niet meer zien, is niet echt een opgave in de financiële wereld. Vandaar dat de meeste (internationale) ondernemingen gebruik maken van financiële adviseurs zoals PwC. Jay Tahtah, partner bij PwC, wil voor ons wel wat hout kappen in het bos.

“Nu is het zo dat er onderscheid wordt gemaakt tussen financial lease en operational lease. In het eerste geval schaffen de bedrijven het wagenpark feitelijk zelf aan, gebruikmakend van lease financiering en staan het wagenpark en de financial lease schuld op de balans bij de lessee. In tegenstelling tot bedrijven die kiezen voor operational lease waar het wagenpark noch de lease schuld op de balans staan. In de boekhouding verwerkt een bedrijf nu alleen de kosten van een operationele lease in de winst-en-verliesrekening. Dit omdat het restwaarderisico volledig bij de leasemaatschappij ligt. Deze wijze van alles of niets op de balans verwerken geeft volgens analisten van beursgenoteerde bedrijven een scheef beeld in de boekhouding. Vandaar dat er internationaal is bepaald dat er vanaf 2019 een gelijkschakeling komt”, aldus Tahtah.

Schuldpositie

Mooi natuurlijk, dat onderling kunnen vergelijken, maar het heeft gevolgen voor de bedrijven die nu operationeel leasen. Het is tenslotte niet goed voor je financiële balans ratios wanneer je ineens veel meer schulden op je balans moet nemen. Alle auto leases in een wagenpark komen immers tegen aanschafwaarde in de boeken, zijnde de contante waarde van de lease-betalingen; daartegenover staat een lease schuld. Dit ongeacht of het straks een financial of operational lease betreft. Deze extra schulden kunnen mogelijk beperken wat je als bedrijf kunt ‘lenen’, mocht dat nodig zijn. Tahtah: “Op zich worden wagenpark-leases en andere leases, zoals huren van onroerend goed, nu ook al door veel financiers meegeteld in de bepaling van de schuldpositie van een bedrijf. Maar dan gaat het om schattingen. In de boeken is dit immers niet terug te vinden. Per 1 januari 2019 wel en dat levert een transparanter beeld op”.

Gevolgen

De PwC-partner voorziet grotere operationele gevolgen. De nieuwe regels leiden tot meer administratieve lasten bij lessees en een bewustere kijk op de leaseportefeuille. “Het wordt voor het bedrijf zelf transparanter welke kosten er allemaal verbonden zijn aan leasing. Ook ten opzichte van je (internationale) filialen. Je krijgt sneller inzicht in de vraag of je niet beter centraal kunt gaan inkopen voor je wereldwijde vestigingen en in welk land je dit dan het beste kunt doen. Maar het kan evengoed zijn dat er hele andere keuzes worden gemaakt: alles zelf kopen – hoewel het restwaarderisico deze optie beperkt – nadenken over private lease voor je werknemers via bijvoorbeeld persoonsgebonden mobiliteitsbudgetten of meer flex-/poolauto’s inzetten”, voorspelt Tahtah. Die overigens kansen ziet voor de leasesector: “Zoals ze nu al financiële rompslomp voorkomen met operationele leases, kunnen ze dat straks ook doen door te zorgen dat de klant alle financiële data op maat aangeleverd krijgt en weinig werk heeft om te voldoen aan de nieuwe regelgeving. Ook kan innovatie van lease producten versneld worden door verandering in de wensen van klanten”.

Nieuwsbriefbanner