Ondersteunt jouw bedrijfscultuur duurzame mobiliteit?

Gepubliceerd:

Of het nu gaat om locatiebeleid, het benutten van je vastgoed en werkplekken, of om de flexibiliteit van je mobiliteitsbeleid; bij veel organisaties valt nog aardig wat winst te behalen rond duurzame mobiliteit. Daar doet zich de interessante paradox voor: naarmate je slechter scoort op benchmarks, worden je kansen juist groter.

Kijk bijvoorbeeld eens op www.mobiliteit.NU. Daar vind je allerlei benchmarks en scans. Hiermee kun je een globaal beeld krijgen van waar jouw organisatie voorop loopt en waar niet. Je krijgt zicht op ‘laaghangend fruit’, waar makkelijk winst te behalen valt, en op je kansen op langere termijn.

Haalbare kansen

Maar hoe haalbaar zijn die kansen binnen jouw organisatie? Hier spelen allerlei randvoorwaarden. Die worden helder met de New Worlds of Work benchmark. Deze benchmark is ontwikkeld in samenwerking met Erasmus Universiteit (EUR-RSM). Hoe scoor jij op zaken als ICT, ‘organisatiecultuur’ en ‘empowerment’? De benchmark geeft je een eerste indruk. Je kunt deze trouwens ook als medewerkers-enquête uitzetten, dan krijg je een genuanceerd beeld.

Scan jouw organisatie – of laat je ontzorgen

Je kunt deze scan zelf doen op het scanportaal van Mobiliteit.NU. Je vindt de scan onder het kopje ‘Organisatie, NWoW benchmark’. Je kunt ook je huisleveranciers vragen dit voor je te verzorgen.

3 Voorbeeldvergelijkingen

Hieronder vergelijken we steeds twee werkgevers met de benchmark op verschillende gebieden (‘dimensies’). De drie gebieden die we bekijken zijn overall dimensies, individuele dimensies en wat we noemen ‘dimensies People, Planet, Profit’.

Voorbeeld 1: brede vergelijking met de benchmark (‘Overall dimensies’)

We vergelijken werkgevers A en B met de benchmark op vier dimensies ‘Overall dimensies’:

  • Virtuele werkplek
  • Fysieke werkplek
  • Empowerment
  • Bedrijfscultuur

Beide werkgevers scoren hoog op de ‘virtuele werkplekken’. Werkgever B scoort ook op de andere 3 dimensies hoog, maar Werkgever A niet, zoals op Empowerment. Dit betreft de mate waarin een medewerker voelt dat hij/zij vrijheid heeft om zijn/haar werk op eigen manier uit te voeren en om belangrijke beslissingen te nemen. Empowerment hoort duidelijk bij een organisatie die duurzaam reizen stimuleert – maar het is veel breder dan duurzame mobiliteit alléén.

benchmark-je-organisatie-02

Voorbeeld 2: gedetailleerde vergelijking met de benchmark (‘Individuele dimensies’)

In dit voorbeeld kijken we gedetailleerder naar de prestaties van werkgevers C en D. Binnen de dimensies vergelijken we bijvoorbeeld duurzaamheid, digitalisering of het gevoel van vertrouwen in de organisatie.

In het voorbeeld zie je dat C en D verschillend scoren. Zo scoort Werkgever D in een aantal dimensies duidelijk hoger op Duurzaamheid dan Werkgever C. D scoort ook hoger in Top Management Support. (Verdergaande) invoering van slimme werk- en reisarrangementen vindt bij beide werkgevers plaats binnen een sterk verschillende context.

Je moet je dus bewust zijn van de situatie binnen jouw organisatie; deze heeft invloed op je score.benchmark-je-organisatie-01

Voorbeeld 3: benchmarkvergelijking op dimensies ‘People, Planet, Profit’

Tenslotte vergelijken we twee werkgevers met de benchmark op de dimensies People Planet Profit.

Werkgever E combineert de hoogste score voor Work-Life Balance met de laagste voor Duurzaamheid. Werkgever F toont een gelijkmatiger beeld, met hoge scores op Loyaliteit en Medewerkerstevredenheid, in combinatie met een relatief lage score voor Work-Life Balance.

Flexibele werk- en reisarrangementen kunnen bij werkgever E bijdragen aan de score voor Duurzaamheid, en bij werkgever F aan de score voor Work-Life Balance.

benchmark-je-organisatie-03

Over

Daan van Egeraat is directeur van Montefeltro, een onafhankelijk adviesbureau voor projectmanagement en innovatie. Zijn visie is dat belonen van gewenst gedrag van medewerkers voor werkgevers grote kansen biedt, maar dat we het vooral simpel moeten houden.

Nieuwsbriefbanner