Slim Werken bespaart veel geld

Gepubliceerd:

Impasse bij vernieuwing mobiliteitsbeleid

Mobiliteitsbeleid krijgt in de meeste gevallen pas prioriteit wanneer er kan worden bespaard. Helaas gaat dat bijna altijd ten koste van de medewerker. Via een lagere woon-werk vergoeding, goedkopere leaseauto’s of via een lagere vergoeding voor zakelijk gebruik van de privéauto: de medewerker wordt er niet blij van. En dan is de ondernemingsraad tegen.

Neem werkplekken mee in vernieuwing beleid

Deze impasse speelt bij veel werkgevers. Maar er is een uitweg: door werkplekken en mobiliteit samen te agenderen. Dit maakt het op het eerste gezicht ingewikkelder. Maar het levert wel nieuwe kansen op. Er komt namelijk een besparing in beeld die niet ten laste komt van de medewerker. De besparing zit in de onderbezetting van werkplekken. De gemiddelde kantoorwerkgever besteedt daaraan € 3.700/mdw./jr. Dat is ruimschoots meer dan aan mobiliteit: € 3.200/mdw./jr. De onderbezetting heeft veel te maken met de universele werkpatronen: maandag, dinsdag en donderdag druk, woensdag en vrijdag leeg. Vaak zijn kantoren op de piekbezetting gedimensioneerd. Het dempen van die pieken kan werkgevers veel geld besparen. En dat geld staat in geen enkel arbeidscontract.

Meerdere relaties met mobiliteit

Uit enquêtes blijkt dat 60% van kantoormedewerkers op daldagen wil werken. Wanneer meer medewerkers op woensdag en vrijdag komen, hebben die minder last van files. En ze dragen minder bij aan files. Buiten de spits gereden kilometers veroorzaken minder emissie. Bij sommige werkgevers verlicht het ook nog eens de parkeerdruk op piekdagen. Als voorbeeld kijken we naar mogelijke besparingen bij 2 werkgevers: één zonder Slim Werken en één met.

Een voorbeeld: werkgever A

Werkgever A

Werkgever A

Deze werkgever heeft Het Nieuwe Werken nog niet ingevoerd. Er is maar liefst 1,2 werkplek per medewerker. De zg. Flexfactor (aandeel flexplekken) is slechts 16%. De benutting van werkplekken ligt ver onder de benchmark. De werkplekken bij deze werkgever zijn niet duur. Maar door de inefficiëntie komen de kosten van onderbezetting toch hoger uit dan de benchmark: € 4.300/mdw./jr.

Een voorbeeld: werkgever B

Werkgever B

Werkgever B

Het is uit de cijfers meteen duidelijk: bij werkgever B is Het Nieuwe Werken wél ingevoerd. Deze situatie is kenmerkend voor veel werkgevers. De zogenaamde Verstrekkingscoëfficiënt (aantal werkplekken per medewerker) is 0,6. En de Flexfactor is 94%. Daarmee lijken de kansen op verdere besparing verkeken. Toch dat is niet zo: de kosten van onderbezetting per medewerker liggen niet veel lager dan bij werkgever A. Ook bij werkgevers met Het Nieuwe Werken liggen vaak nog grote besparingskansen.

Scan jouw organisatie – of laat je ontzorgen

Je kunt deze scan zelf doen. Je kunt ook je huisleveranciers vragen dit voor je te verzorgen. Ook in jouw organisatie liggen voldoende besparingskansen.

Over

Daan van Egeraat is directeur van Montefeltro, een onafhankelijk adviesbureau voor projectmanagement en innovatie. Zijn visie is dat belonen van gewenst gedrag van medewerkers voor werkgevers grote kansen biedt, maar dat we het vooral simpel moeten houden.

Nieuwsbriefbanner